Beweegdiploma

Het halen van een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar ó zo belangrijk voor de motorische en sociale ontwikkeling van een jong kind. De KNGU zorgt ervoor dat kinderen op jonge leeftijd niet alleen een zwemdiploma maar óók een beweegdiploma kunnen halen.

De KNGU is de afkorting van Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Deze sportbond ondersteunt verenigingen met het aanbod wat zij hebben. Ook spelen zij in op nieuwe trends zoals bijvoorbeeld freerunning. Zo ontwikkelde de KNGU ook het beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar. Het kind kan in 10 tot 20 gymlessen het Beweegdiploma behalen. De bijbehorende lessenseries worden nu ook gebruikt door TGAV.

Waarom een Beweegdiploma voor kinderen van 2-6 jaar? In de leeftijdsperiode van 2 tot 6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. In deze periode komen verbindingen en vertakkingen van de hersencellen tot stand. De snelheid in geleiding van prikkels van spieren naar hersenen en omgekeerd, neemt toe. Er ontwikkelt zich een verfijnde samenwerking tussen het gezichtszintuig, evenwichtszintuig en de sensoren in de spieren, pezen en gewrichten enerzijds en het zenuwstelsel anderzijds. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid. Het is dan ook belangrijk om hierop in te spelen. Daarnaast is bewegen voor het jonge kind van groot belang om overgewicht tegen te gaan. Zodra het kind goed kan lopen zijn speelse manieren van bewegen noodzakelijk.

Let op het keurmerk De KNGU heeft de ambitie om eind 2017, 40.000 Beweegdiploma’s uitgereikt te hebben aan kinderen tussen de 2 en 6 jaar. Gymnastiekclubs die het Beweegdiploma aanbieden hebben het KNGU keurmerk ‘Beweegdiploma’. De KNGU ziet onder andere toe op het gebruik van het juiste lesmateriaal, kwaliteit van technisch kader en regelmatige frequentie van de lessen.

‘Nijntje’ ambassadeur Beweegdiploma

Nijntje en de KNGU zijn een meerjarig samenwerkingsverband aangegaan met de ambitie om meer kinderen tussen de 2-6 jaar te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen. Als bekende kinderheld wordt Nijntje de ambassadeur van het Beweegdiploma. Het belang van dit diploma voor de latere sportieve carrière en leefstijl wordt op aansprekende wijze benadrukt.

Voor meer informatie, ga naar www.beweegdiploma.nl