Contributie

De verenigingscontributie wordt maandelijks rond de 3e van de maand geïncasseerd.

Wanneer een lid vóór de 15e van de maand ingeschreven is, wordt de contributie voor de gehele maand geïnd.

Bij deze contributie is de bondscontributie nog niet inbegrepen.

In de maanden augustus en december wordt er geen contributie geïnd ter compensatie van de vakantieweken.

De contributie wordt door automatische incasso voldaan.

2e sport helft van de prijs (p.p).

Jaarlijks kan de contributie verhoogd worden op indexbasis. 

Verenigingscontributie                
30 min   € 10,00
45 min€ 12,50
1 uur€ 15,00
1  uur en 30 minuten€ 18,75
2      uur€ 22,50

Voor volwassenen met een laag inkomen of een bijstandsuitkering is er een financiële regeling aan te vragen bij de Gemeente. Voor meer informatie, kijk op: https://www.westerwolde.nl/participatieregeling

Bij de Jeugdfonds Sport en Cultuur kun je terecht voor een vergoeding voor je kind. Op school, kinderopvang, buurtcoach zijn er intermediairs die deze aanvraag kunnen doen.

Klik op het logo voor meer informatie.

Opzegging van het lidmaatschap kan via het afmeldformulier op de website.
Opzegtermijn is 2 maanden. Bij opzegging duurt het lidmaatschap tot aan de laatste dag van de volgende maand. Tot die tijd kan er nog gesport worden en wordt er contributie geïnd.