Peuter- & kleuterdans

Peuter-kleuterdans 3+

We beginnen elke week tijdens de les bij de keukentafel. En gaan eerst even een praatje maken 😊 Daarna gaan we d.m.v. expressie bewegen. Allerlei vormen komen voorbij: leren hoe groot, klein of rond een appel kan zijn? Maar is een 🍏 net zo klein als een aardbei en kan de🍓 net zo groot worden als een 🍏? De appel valt uit de boom en rolt op de grond.

Ook zien we allerlei vogels en insecten voorbij komen in de tuin. Rupsje🐛 nooit genoeg eet heel veel gezonde “dingetjes” en wordt daardoor een hele mooie vlinder!🦋✨

We bewegen in onze beweegtuin en eten uit de moestuin. We leren door te tellen, de ritmes op de potten en pannen.🥢

We maken elke week een feestje in de keuken 🎊🎶 en bij een feestje hoort natuurlijk iets lekkers!

Aan het einde van de les gaan we weer gezellig bij het vuurtje zitten.

En eten en drinken we iets van wat we gemaakt hebben van de producten uit onze moestuin😋

VOOR DRINKEN EN IETS LEKKERS & GEZONDS WORDT GEZORGD!

Muziek is onmisbaar

De muziek is een onmisbaar onderdeel in de levens van kinderen. “Muziek is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het brein van een kind is volop in ontwikkeling. Zingen of het bespelen van een instrument zorgt ervoor dat er nieuwe verbindingen tussen de hersendelen worden aangelegd. In de keuken van onze kleuterdans maken we muziek op de potten en pannen hiermee stimuleren we de ontwikkeling van het kind. Als je muziek maakt, moeten de hersendelen met elkaar samenwerken en daar worden ze beter van. De hersenen worden dus volop aan het werk gezet en het draagt bij aan de emotionele ontwikkeling. Niet alleen muziek maar ook bewegen en de fantasie is goed voor het brein!

Fantasie een belangrijk onderdeel

Het is een combinatie van dansexpressie en dans. Fantasie speelt een grote rol tijdens Peuter/Kleuterdans. Het doel is om de kinderen te prikkelen tot nieuwe bewegingen, fantasie en een eerste basis te leggen voor dans (ritme, muziek, techniek). In de dansles worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd tot ontwikkeling van motoriek, coördinatie, kracht en fantasie in bewegen. Dansexpressie geeft elk kind de ruimte om zichzelf te ontwikkelen binnen zijn eigen niveau. Kinderdans stimuleert de dansontwikkeling, ritme, maat houden en motoriek. Bij onze peuter-kleuterdans wordt ongeveer 75% van de tijd besteed aan dansexpressie en 25% aan dans.

Motorische ontwikkeling

Kinderen verkennen en ontdekken de wereld door te bewegen en deze te ervaren. Kinderen die motorisch minder vaardig zijn dan leeftijdsgenootjes kunnen moeite hebben om goed mee komen met het spelen op straat of op het schoolplein. Hierdoor kan een sociaal isolement ontstaan. Dit heeft invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Dansexpressie is hierbij een uitkomst omdat er met het lijf ervaren wordt en er vele ontwikkelingsgebieden geprikkeld worden. Met behulp van dans wordt de ontwikkeling op motorisch gebied gestimuleerd. De kinderen maken kennis met nieuwe en uitdagende bewegingen. Spelenderwijs verbeterd de motoriek. Coördinatie wordt gestimuleerd door bewust gekozen bewegingsvormen die aangeboden worden tijdens het dansen.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het samen bewegen met leeftijdsgenoten bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen maken contact met elkaar tijdens dans. Sommige onderdelen zijn meer gericht op het individu, onderdelen met elkaar bevorderen het samenspel. Bij dans leert een kind zichzelf te uiten en zichzelf te laten zien via expressie. Er wordt op een positieve manier gewerkt aan het zelfvertrouwen.

Creatieve ontwikkeling

Dit gebied wordt geprikkeld doordat kinderen bewegingen van de docent of andere kinderen zien en daardoor zelf weer tot nieuwe bewegingen komen. Tijdens de danslessen worden kinderen uitgedaagd zelf nieuwe bewegingen te ontwikkelen. Dansexpressie, fantasie stimulatie en kleine opdrachten stimuleren de creativiteit van de kinderen. De creatieve ontwikkeling draagt bij aan het zelfstandig zijn en het oplossen van problemen. De kinderen leren door middel van fantasie de wereld om zich heen kennen en ervaren.

Muzikale ontwikkeling

Kinderen voelen letterlijk de muziek in hun lijf door te bewegen op muziek. Het spelen met bewegingen en dansen op muziek zijn vormen van communicatie tussen de volwassene en het kind en tussen kinderen onderling. Kinderen ontwikkelen maat- en ritmegevoel tijdens het dansen en het spelen op potten en pannen als muziekinstrument.

Verstandelijke ontwikkeling

Er wordt een beroep gedaan op het geheugen van kinderen door het onthouden van dansbewegingen, ritmes en vormen. Via de bewust gekozen muziek wordt de taalontwikkeling gestimuleerd. Kinderen leren nieuwe woorden door het luisteren naar de en meezingen met liedjes. Woorden en ook rekenen kunnen een rode draad vormen van de een dansles.

Zintuiglijke ontwikkeling

Muziek prikkelt de zintuigen. Kinderen leren te luisteren naar muziek. Ze zien bewegingen van anderen en zichzelf en voelen en ervaren met hun eigen lijf wat dansen en bewegen op muziek met je doet.